IMG_0924_verkleind

WE HEBBEN EEN NIEUW LOGO!

Heb je het al gemerkt? We hebben gekozen voor een nieuwe koers. We gaan ons meer richten op educatie en talentontwikkeling. Het tekenlokaal blijft uiteraard open voor de alle bezoekers (dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 16.00 uur), ook toeristen. Maar de activiteiten die we gaan doen, zijn meer gericht op het leren tekenen. Daarbij past een nieuw en fris logo. Woensdag 9 september 2015 is dat door Marcelle Hendrickx, wethouder van cultuur in Tilburg, gepresenteerd.

Kinderen en jongeren vormen de belangrijkste doelgroep van Vincents Tekenlokaal. We dagen ze uit om te experimenteren en te groeien. Dit past ook bij de identiteit van de stad: Tilburg is een creatieve stad, waar veel jonge mensen hun talenten ontwikkelen en zichzelf mogen laten zien. Vincent van Gogh is daarin ons icoon en inspiratiebron.

Zo schrijven we dat in ons persbericht: “Cultuureducatie, in het bijzonder tekenonderwijs, is meer dan een leerling een tekenvaardigheid aanleren. Het gaat over het prikkelen van de creativiteit, het openstaan voor vernieuwing, het stimuleren van een kritische blik en samenwerking. Vincents Tekenlokaal ziet tekenen als een actieve vorm van leren. Je kunt ermee tot nieuwe inzichten komen en kennis verwerken. Tekenen versterkt het voorstellingsvermogen en is een middel om gedachten te uiten en ideeën te communiceren.

Om dit te stimuleren kunnen jonge bezoekers masterclasses volgen. Deze worden minimaal twee keer per maand gegeven door verschillende kunstenaars, steeds met een ander thema. Het tekenlokaal biedt scholen de mogelijkheid om met klassen te komen. De leerlingen leren over Van Gogh, over zijn tijd, zijn leven, maar ze leren ook te kijken, te observeren en te creëren: elke leerling gaat aan de slag op papier en op de tekencomputers. De werken worden aan het eind van het bezoek met de hele groep beoordeeld.
Een in het oog springend talentontwikkelingsproject is De Nieuwe Vincent. Jongeren met tekentalent krijgen de mogelijkheid een intensieve training te volgen om verder te groeien. In 2015 gaat dit programma zijn derde jaar in en er zijn al plannen voor een ronde in 2016.

In vergelijking met het museale Van Gogh-aanbod in Noord-Brabant is het tekenlokaal een vreemde eend in de bijt. Waar de andere Van Gogh-locaties zich meer richten op toeristen, is de keuze voor een ‘educatieve werkplaats’ onderscheidend. Door de focus op talentontwikkeling heeft Vincents Tekenlokaal in korte tijd al een belangrijke plaats verworven. Met het frisse logo, de nieuwe huisstijl én de vernieuwde website gaat het tekenlokaal sterk de ingeslagen weg in.”

Wat vind jij van ons nieuwe logo? We hebben ‘m in 8 verschillende kleuren! We horen op onze Facebookpagina graag wat je ervan denkt.