TILBURGSE LEERLINGEN VERKENNEN HET VINCENT VAN GOGH TEKENLOKAAL , BORD TEKENEN, KRIJT.Foto Jan Stads / Pix4Profs

Een kunstenaar en zijn leraar, daar gaat het om bij ‘Vincents tekenlokaal’. Vincent had het geluk dat hij zijn talenten vroeg kon ontdekken. Niet alleen dankzij zijn achtergrond, maar zeker ook omdat hij als jongen al in aanraking kwam met een bevlogen leermeester die hem de basis gaf waar hij zijn leven lang plezier van heeft gehad. 

Ontdek je eigen talent en vakmanschap
Vincents tekenlokaal beoogt niet alleen een historische anekdote te reconstrueren, maar wil ook de schoolgaande jeugd en hun begeleiders aanmoedigen om gezamenlijk het eigen talent en de persoonlijke belangstelling te ontdekken en te ontwikkelen. En om iedere andere bezoeker te confronteren met vakmanschap en passie, bij de grote Vincent, maar ook bij zichzelf. 

Natuurtalenten ontmoeten elkaar
Vincent was dus een natuurtalent. Maar zijn leraar was dat ook. Constant Huijsmans was een geboren tekenleraar, die nationale furore maakte met zijn tekenmethoden die hij in drie publicaties wereldkundig maakte. De waardering daarvoor was zo groot dat dit hem het lidmaatschap van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam opleverde. 

Vincent was twee jaar lang, van 1866 - 1868, leerling van de in die tijd ambitieus opgezette, kersverse Rijks-HBS in Tilburg, gevestigd in het voormalige paleis van Koning Willem II. Huijsmans was hier een van de best betaalde leerkrachten, ‘weggekocht’ van de KMA in Breda. In dit gebouw, het huidige Paleis-Raadhuis, had Huijsmans de beschikking over een uitstekend tekenlokaal, compleet met gipsmodellen.

Wijziging openingstijden Vincents Tekenlokaal

Vincents Tekenlokaal past de openingstijden aan om beter in te spelen op de educatieve doelgroepen van de instelling. Al enige tijd richten we ons vooral op groepsbezoek, schoolklassen, workshops, masterclasses en kinderfeestjes. Individuele bezoekers zoals toeristen konden in de middag het tekenlokaal bezoeken, maar zorgden niet voor een significante bijdrage aan de bezoekersaantallen.

De wens om te focussen op educatieve activiteiten bleek regelmatig lastig te combineren met de inloop van spontane bezoekers. Om ook in de middag educatieve groepen te ontvangen, is besloten om het tekenlokaal alleen op afspraak te openen. Bezoekers zijn nog steeds van harte welkom tijdens evenementen waar het tekenlokaal bij aanhaakt, zoals de Tilburgse Kermis, Cultuurnacht, Open Monumentendag en Week van de Amateurkunst.

Deze wijziging gaat in per 1 oktober.