Colofon

Vincents Tekenlokaal is een initiatief van de Gemeente Tilburg.

Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Stadsmuseum Tilburg

Het doel is drieledig:

 

WE ZIJN VERHUISD NAAR DE SPOORZONE IN TILBURG!